negative reinforcement - negatif pekiştirme / olumsuz pekiştirme
negative reinforcement - negatif pekiştirme /...

1. bir tepkinin gelecekte yapılma olasılığını artırmada; tepkinin ardından gelen arzu edilmeyen (nahoş) uyarıcıyı ortadan kaldırmak.

2. ortadan kaldırıldığında davranış sıklık veya olasılığını artıran uyarıcı. Örnekler: Sıçanın, edimsel koşullama kutusunda uygulanan elektrik şokunu, kutudaki pedala basarak kesmesi (KAÇMA KOŞULLAMASI) veya şokun uygulanacağına işaret eden ayırt edici uyarıcıdan sonra pedala basarak şokun uygulanmamasını sağlaması (KAÇINMA KOŞULLAMASI). karşılaştırınız: pozitif pekiştirme, cezalandırma, pozitif cezalandırma

Abbreviation/Symbol: R-NR
Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2954