need - gereksinim
need - gereksinim

hiyerarşideki sıralamasına göre gereksinimler şunlardır:

1. fizyolojik gereksinimler. Bu gereksinimler fizyolojik büyüme ve iyi-halin korunmasıyla ilgilidir. DÜRTÜ bağlamındaki yiyecek ve su gereksinimlerinden oluşur.

2. temel psikolojik gereksinimler. Bunlar psikolojik açıdan büyümeyi sağlayan EGO gereksinimleridir. GÜDÜ bağlamındaki güvenlik, ait olma ve ÖZ-SAYGI GEREKSİNİMLERİNDEN oluşur.

3. yüksek psikolojik gereksinimler ya da meta-gereksinimler. OLMA DEĞERİ ile ilişkili olan bu gereksinimler egoya aşkın hale geçmeyi, spiritüel açıdan büyümeyi içerir. Meta-güdüye yol açan zihinsel ve estetik meta-gereksinimler arasında mantıklı bir vicdan oluşturma, korku ve kaygıdan ari olma, koşulsuz sevgi ve ÖZ-GERÇEKLEŞTİRİM vardır. Bu gereksinimler sezgisel zeka, yaratıcı zeka (AKIŞKAN ZEKA) ve sosyal zekanın oluşmasında rol oynar. bakınız: Maslow gereksinimler hiyerarşisi kuramı , meta-güdü

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954