motivators - güdüleyiciler
motivators - güdüleyiciler

İKİ FAKTÖRLÜ ÇALIŞMA GÜDÜSÜ KURAMI’nda, çalışma koşullarının, memnuniyeti ve güdülenmeyi artıran yönleri. Güdüleyiciler işin bağlamından ziyade, işin kendisiyle ilgilidir. İş doğasında ZENGİNLEŞTİRME ve sorumlulukların genişletilmesiyle artar.

Alan Adı: İş ve Örgütsel Psikoloji
2688