Montreal Cognitive Asssessment - Montreal Bilişsel Değerlendirmesi
Montreal Cognitive Asssessment - Montreal Bilişsel...

bilişsel yıkımı geniş kapsamlı olarak ölçer. Hafif bilişsel bozukluğu belirler, bu bozukluk ve Alzheimer tipi demansta tarama testi olarak kullanılır. İncelenen alanlar ve ilgili test/görevler şunlardır: 1. Bellek. Kelime listesini anlık ve gecikmeli olarak hatırlama görevlerini içerir. 2. Görsel-Mekansal Beceri. Saat Çizme Testi ve üç boyutlu küp kopyalama görevini içerir. 3. Yönetici İşlevler. Rakam ve harfleri (örn., 1-A, 2-B, 3-C gibi) birleştirme görevi ve sözel akıcılık görevlerini içerir. 4. Soyut Düşünme. Benzerlikler Testi’ni içerir. 5. Dikkat, Konsantrasyon ve İşleyen Bellek. Art arda çıkarma işlemi yapma, okunan harfler arasından hedef harfi belirleme, ileriye ve geriye doğru sayı sayma görevlerini içerir. 6. Dil. Görece daha az tanınan üç hayvanı (örn., aslan, gergedan, deve) resimden adlandırma, karmaşık iki cümleyi söz dizilimine dikkat ederek tekrar etme görevlerini içerir. 7. Yönelim. Zaman ve mekan yönelimine ilişkin soruları içerir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; test ya da görev puanları, alan puanları ve Toplam Puan hesaplanır (alınabilecek en yüksek puan: 30). Yirmi altının altındaki puanlar normal dışı olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ziad Nasreddine, Natalie A. Phillips, Valerie Bedirian, Simon Charbonneau, Victor Whitehead, Isabelle Collin, Jeffrey L. Cummings ve Howard Chertkow (2005). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Kaynak Selekler, Banu Cangöz ve Sait Uluç (2010)] bakınız: Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, CERAD Nöropsikolojik Test Bataryası

Abbreviation/Symbol: MoCA
Kısaltma/Sembol: MOBİD
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992