monism - monizm / tekcilik

zihin-beden (beyin) sorunu bakımından ortada tek varlık olduğunu öne süre savlar grubu. bakınız: materyalizm, panpsişizm karşılaştırınız: düalizm

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)