model - model
model - model

1. bir kavramın, bir zihinsel veya biyolojik sürecin anlaşılmasını sağlamak, hipotez üretmek, ilişkileri tanımlamak formüle etmek ya da epidemiyolojik örüntüleri göstermek için geliştirilen grafik, akış diyagramı vb.

2. bilinmeyeni, bilinen bir canlı veya cansız yapı ve onun işlemleri temelinde anlama ve açıklama girişimi. Örnek: Gelişmiş bilgisayarların, insan zekasını anlamada model olarak kullanılması. karşılaştırınız: kuram

Alan Adı:
  • Genel
2942