metamemory - üstbellek / üsthafıza
metamemory - üstbellek / üsthafıza

üstbilişin özelde belleği içeren bölümü. bakınız: üstbiliş

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992