memory trace - bellek izi / hafıza izi
memory trace - bellek izi / hafıza izi

sinir sisteminde bir bilgi ya da deneyime bağlı olarak oluşan, bilgi ve deneyimi kodladığı varsayılan yapı. bakınız: engram

2525