Memory-for-Designs Test-Revised - Şekil-Belleği Testi-Geliştirilmiş Formu

görsel dikkat ve görsel belleği kısa-süreli ve uzun-süreli olarak ölçer. Beyin hasarının etkisini değerlendirmede kullanılır. Testin güncel sürümü, farklı karmaşıklıklardaki 15 geometrik şekilden oluşur. Görev, beş saniye gösterildikten sonra kaldırılan geometrik şekli akıldan çizmektir. Puanlaması 0-3 olarak derecelendirilen yanlış tepki sayısı olarak yapılır. On beş şekil için elde edilen puanlardan Toplam Puan hesaplanır. Puanın yükseklik derecesi görsel belleğin düşüklük derecesini gösterir. Puanlar başat olmayan hemisferdeki mezial temporal lob, hippokampus ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Frances K. Graham ve Barbara S. Kendall (Sürümler/kritik yayınlar: 1946, 1948, 1960)]

Abbreviation/Symbol: MFD-R
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)