materialism - materyalizm / maddecilik

zihin-beden (beyin) sorunu bakımından MONİZM yanlısı olan bu sava göre ortada tek varlık vardır ve bu da beden (beyin)’dir. Bu sava göre her şey somut maddeden meydana gelir ve fizik yasalarına tabidir. Zihin de biyolojik yapının kendisi veya sonucudur. Bu görüş açısı, BİLİŞSEL NÖROBİLİM alanının etkinlik kazanmasına kadar olan dönemde, genelde biyoloji bilimleri (örn., tıp) tarafından savunulmuştur. karşılaştırınız: panpsişizm

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)