Maslow’s motivational hierarchy theory - Maslow gereksinimler hiyerarşisi kuramı
Maslow’s motivational hierarchy theory - Maslow gereksinimler...

kuramda öne sürülen gereksinim hiyerarşisine göre, canlılar, öncelikle alttaki gereksinimlerini karşılarlar, bunlar doyuma ulaştırıldıkça üstteki gereksinimler gündeme gelir. Fizyolojik gereksinimler (yiyecek, su, cinsellik vb.) en alttadır; bunlara DÜRTÜ denir. Dürtüleri, sırayla, güvende olma, ait olma/sevgi (toplumsal yaşamla ilişkili), öz-değer/sosyal onay (saygınlıkla ilişkili) gereksinimleri izler. Daha sonra bilişsel, estetik ve hiyerarşinin en üstünde öz-gerçekleştirim gereksinimleri gelir. Son üç gereksinime “meta” gereksinimler denir.  [Geliştiren/aktaran: Amerikalı psikolog Abraham Maslow (1908-1970)]

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji
2942