manipulation - değişimleme / manipülasyon

1. deneysel çalışmalarda nedensel değişkenin (BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN) miktar ve süresinin deneyci tarafından istenen düzeylere getirilmesi. 2. başkalarını kendi çıkarı için sömürmeye, kontrol etmeye ya da bir şekilde etkilemeye yönelik bilinçli davranış. karşılaştırınız: ilintisel desen

Alan Adı:
  • Yöntembilim
  • Genel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835