manager - yönetici / müdür

şirket ve kurumlarda belli bir departman ya da birimden, bu bağlamda, söz konusu idari birim ve çalışanlarından sorumlu olan; çalışanları yöneten, denetleyen ve görev dağıtımı yapan kişi. bakınız: alt düzey yönetici , kıdemli yönetici , kıdemsiz yönetici , operasyon yöneticisi , üst düzey yönetici , orta düzey yönetici karşılaştırınız: direktör , idareci

Alan Adı:
  • Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)