management by wandering around - dolaşarak yönetim

yöneticilerin sistemsiz, rastgele, yapılandırılmamış bir şekilde iş yerinde dolaşması; bu sırada çalışanları, araç ve gereci, yapılan işleri yerinde gözleme biçimindeki yönetim modeli. bakınız: yönetici karşılaştırınız: hedef-odaklı yönetim

Abbreviation/Symbol: MBWA
Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)