management by objectives - hedef-odaklı yönetim

bir stratejik yönetim modeli. Örgütün performansını arttırmaya yönelik olan model, açık ve net hedefler konulmasını ve bu hedeflerde yönetimin ve çalışanların hemfikir olmalarını gerektirir. [Geliştiren/aktaran: Aslen Avusturyalı Amerikan matematikçi ve işletmecisi Peter F. Brucker (1909-2013)] bakınız: yönetici karşılaştırınız: dolaşarak yönetim

Abbreviation/Symbol: MBO
Alan Adı:
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)