magnocellular system - magnosellüler sistem
magnocellular system - magnosellüler sistem

LATERAL GENİKÜLAT ÇEKİRDEK’in  iki alt tabakasındaki (magnoselüler tabakalar) büyük nöronlara (M-hücreleri) yansıyan ya da bunlardan kaynaklanan görsel sistem bölümü Hareket, biçim ve parlaklık değişimlerinin hızlı bir şekilde algılanmasını sağlar, ancak uyarıcı konumuna ve rengine karşı nispeten duyarsızdır.

2525