long-term memory - uzun-süreli bellek
long-term memory - uzun-süreli bellek

öğrenilen bilgi, beceri ve davranışların saat, ay, hafta ve yıllar boyunca depolanmasını sağlayan sistem. Depolama süresi kuramsal olarak sonsuz, depolama yetisi ise çok büyüktür. İkiye ayrılır: AÇIK (BİLDİRİLEN) BELLEK ve ÖRTÜK (BİLDİRİLEMEYEN BELLEK). Açık bellek ikiye ayrılır: ANISAL (EPİSODİK) BELLEK, ANLAMSAL (SEMANTİK) BELLEK. Örtük bellek türleri şunlardır: İŞLEM BELLEĞİ, ÖN-HAZIRLAMA ETKİSİ, KLASİK KOŞULLAMA. bakınız: kısa-süreli bellek, sağlamlaşma

Kısaltma TR: USB
Kısaltma EN: LTM
2525