level of measurement - ölçüm düzeyi

araştırma değişkenlerini (bağımsız veya bağımlı; yordayıcı veya yordanan) sayısallaştırma düzeyi. Giderek daha yeterli sayısallaştırma sağlayan dört ölçek vardır. SINIFLAMA ÖLÇEĞİ (örn., cinsiyetin kadın erkek olarak sayısallaştırılması), SIRALI ÖLÇEK (örn., kaygının düşük ve yüksek olarak sayısallaştırılması), EŞİT ARALIKLI ÖLÇEK (örn., zekanın 120 Zeka Bölümü olarak sayısallaştırılması), ORANLI ÖLÇEK (örn., ses yüksekliğinin 100 dB olarak sayısallaştırılması. [Geliştiren/aktaran: Amerikalı psikolog ve psikofizikçi Stanley Smith Stevens (1906-1973)].    

Alan Adı:
  • Yöntembilim
  • İstatistik/Biyoistatistik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835