learning - öğrenme
learning - öğrenme

yeni bilgi kazandırma süreci.

1. tekrar ya da deneyimler sonucunda davranışta yavaşça meydana gelen nispeten devamlı değişiklik ya da nispeten kalıcı bilgi.

2. farkında olmadan edinilen davranış ya da bilgi; gizil öğrenme.

2525