leadership - liderlik / önderlik

belirli grup ya da örgütün (organizasyonun) amaçlarını gerçekleştirmede başkalarına önderlik etme süreci. Liderlik kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme ve güdülendirmeyi içerir. bakınız: liderlik stili

Alan Adı:
  • Sosyal Psikoloji
  • İş ve Örgütsel Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)