law of proximity - yakınlık yasası
law of proximity - yakınlık yasası

GESTALT ORGANİZASYON YASALARI. İnsanların birbirine yakın olan nesneleri grup halinde düzenleyip algılama eğilimine sahip olduğunu ifade eder.

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2942