law of pragnanz - pragnanz yasası
law of pragnanz - pragnanz yasası

GESTALT ORGANİZASYON YASALARI'ndan en temel olanı. İnsanların formları; koşulların elverdiği en basit, en anlamlı, en tutarlı tam yapılar halinde algılama eğiliminde olduğunu ifade eder. Yasa, karmaşık ya da belirsiz formların nasıl algılandığını ortaya koyar.

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2942