ion channel - iyon kanalı
ion channel - iyon kanalı

hücre zarında, hücre dışı ortam ve hücre sitoplazması arasında iyon geçisini mümkün kılan ve bir kanal oluşturan protein grubu. İyon kanalları seçicidir; belirli bir kimyasal nitelikteki, boyuttaki ya da elektrostatik yükteki iyonların geçisine izin verir. Kapısız (yani, her zaman açık) ya da kapılı olabilirler.  Kapılı olanlar sinyallerin kimyasal, elektriksel ya da mekanik özelliklerine göre açılıp kapanırlar. İyon kanalları sinaptik iletimde önemli rol oynar.

Alan Adı: Nörobilim
2688