inventory - envanter
inventory - envanter

listelenmiş ya da sınıflanmış maddeler bütünü. Genel bir terim olup TEST, ANKET, kontrol listesi (check-list) gibi terimlerin ifade ettiği türden işlevsel farklılaşmayı içermez. Buna göre envanter olarak adlandırılan ölçme aracı bir TEST, bir ANKET ya da bir kontrol listesi olabilir.  

Alan Adı: Psikometri
2717