introspection - içebakış
introspection - içebakış

1. YAPISALCILIK ekolünün, “sağlıklı insanın bilinçli deneyimini ögelerine analiz etmede” kullandığı teknik. Bu teknikte, eğitilmiş katılımcıların, sunulan duyusal uyarıcıların ögelerini bildirmesi istenir. Terkedilmiş olan bir tekniktir. İnsanın, algılamadan bağımsız bir değerlendirme yapması (örn., kavun gösterildiğinde onun soğuk, tatlı ve yumuşak ögelerini ayrı ayrı deneyimleyip bildirmesi) mümkün değildir. Zira, bilgi işlemlemede, duyumlar bütünleşik bir nesne veya olay olarak algılanır. Diğer yandan, yapısalcılığa göre, nesneye örneğin kavun demek, “uyarıcı hatası” yapmak anlamına gelir.

2. psikoterapi ya da psikanalizde kişinin kendi iç dünyasını; duygu, duygulanım ve genelde ZİHİNSEL süreçlerini incelemesi.

2952