inhibition types - ketleme türleri

a. doğru olan davranışı ketleme. Ölçülmesinde, örneğin, WİSCONSİN KART EŞLEME TESTİ kullanılır. Bu testte, doğru olan tepki test boyunca değişir. Katılımcının daha önceki tepkisini ketlemesi, farklı bir tepki yapması beklenir. b. nispeten otomatikleşmiş, bu nedenle güçlü (prepotent) hale gelmiş olan tepkiyi ketleme. Ölçülmesinde, örneğin, Ters Tepki Görevi (Reversal Task) kullanılır. Bu görevde, daha önceki görevde doğru olan tepkinin ketlenmesi, yerine, daha önce yanlış olan tepkinin yapılması istenir. c. süregiden davranışı geciktirme ve gerekirse ketleme. Ölçülmesinde, örneğin Durdurma Görevi (Stop Task) kullanılır. Bu görevde, tekrarlı olarak sunulan uyarıcılardan sonra bazen bir işaret uyarıcısı gelir. Katılımcının davranışı geciktirmesi; bu işaret uyarıcı gelmediği taktirde davranış yapması, işaret uyarıcı geldiği taktirde davranış yapmaması istenir. d. sırayla gelen uyarıcılardan birine tepki verme, diğerine tepki eğilimini ketleme. Ölçülmesinde, örneğin, Yap-Yapma Görevi kullanılır. Bu görevde, katılımcının, tekrarlar sonucu otomatik hale gelmiş tepki yapma ve tepki yapmama tepkilerini dönüşümlü olarak yapması istenir. e. ketleme potansiyeli. Ölçülmesinde, örneğin, Bileşik Uyarıcı Görevi (Compound Task) kullanılır. Bu görevde tepki verilen uyarıcılar, ara sıra, tepki verilmemesi gereken uyarıcı ile birlikte verilir. Bu gibi durumda, tepkinin verilmemesi (ya da gecikerek verilmesi) beklenir. f. göreve ilişkin davranışı yapabilmek için görevin otomatik olarak tetiklediği davranışı ketleme (bozucu etki kontrolü). Ölçülmesinde, örneğin, STROOP TESTİ kullanılır. Bu görevde renk adlarını ifade eden, renkli basılmış kelimeler vardır. Katılımcının otomatik olan okuma tepkisi eğilimini ketlemesi, yerine, renkleri söylemesi istenir.

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)