implicit memory - örtük bellek
implicit memory - örtük bellek

bir olay ya da deneyimin, hatırlama için bir talep ya da belleme sürecine ilişkin farkındalık olmaksızın hatırlanması şeklindeki bellek türü. BİLDİRİLEMEYEN BELLEK olarak da adlandırılmaktadır. karşılaştırınız: açık bellek

Alan Adı: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
2688