illusion - yanılsama / illüzyon
illusion - yanılsama / illüzyon

1. yanlış algı. Yanılsama, duyusal sistemlerin yapı ya da işleyiş biçimlerinden kaynaklanır ve tüm insanlarda aynı şekilde oluşur. Bu nedenle, yanılsamalar normal kabul edilir. Görsel (optik) yanılsamalar  daha fazladır. Görsel yanılsama örnekleri: MÜLLER-LYER YANILSAMASI, PONZO YANILSAMASI, KANİZSA YANILSAMASI, NECKER YANILSAMASI.

2. nesnenin duyusal sistemde yarattığı izlenimin yanlış değerlendirilmesi; uyarıcının yanlış yorumlanması. Örnek: Karanlıkta yalnız iken yerdeki ip parçasını yılana benzetmek. karşılaştırınız: delüzyon, hallüsinasyon

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992