idiographic - idiyografik

bireyi tanımlamak ve anlamakla ilgili olan. İdiyografik yaklaşımda, amaç, bireyin derinlemesine anlaşılmasıdır. Bunun için, birey, yoğun bir şekilde incelenir.  karşılaştırınız: nomotetik

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Yöntembilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)