idiographic - idyografik
idiographic - idyografik

bireyi tanımlamak ve anlamakla ilgili olan. İdiyografik yaklaşımda, amaç, bireyin derinlemesine anlaşılmasıdır. Bunun için, birey, yoğun bir şekilde incelenir.  karşılaştırınız: nomotetik

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Yöntembilim
2992