idiographic - idiyografik
idiographic - idiyografik

bireyi tanımlamak ve anlamakla ilgili olan. İdiyografik yaklaşımda, amaç, bireyin derinlemesine anlaşılmasıdır. Bunun için, birey, yoğun bir şekilde incelenir.  karşılaştırınız: nomotetik

2525