identity hypothesis - özdeşlik kuramı

zihin-beden (beyin) sorunu bakımından DÜALİZM yanlısı olan bu sava göre ortada iki görünüme sahip tek varlık vardır. Biyoloji bilimleri özdeşlik kuramına yatkın bir görüş sergiler. Bu görüşteki bilim adamları, bedeni çalışırken, zihnin aynı olaya sadece bir başka yönden bakmak olduğunu düşünürler. karşılaştırınız: çift yön kuramı

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)