Haptic Intelligence Scale for Adult Blind - Yetişkin Görme Engelliler için Dokunsal Zeka Ölçeği

tam ya da kısmi görme engeli olan ergen ve yetişkinlerde (16-64 yaş aralığı) performans zekayı ölçer. Wechsler Zeka Ölçekleri’nde görsel olarak sunulan performans alt testleri, HIS’te, dokunsal olarak sunulur. Alt testleri şunlardır: 1. Şifre, 2. Küplerle Desen, 3. Parça Birleştirme, 4. Resim Tamamlama, 5. Örüntü Tahtası, 6. Boncuklarla Aritmetik. Puanlanması doğru sayısı olarak yapılır, alt test puanlarından Performans Zeka Puanı hesaplanır. Wechsler’in işitsel olarak sunulan sözel alt testleri ile birlikte kullanılarak Toplam Zeka da hesaplanabilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Harriett C. Shurrager ve Phil S. Shurrager (1964)] karşılaştırınız: Kaufman Kısa Zeka Testi-2 , Raven Progresif Matrisleri, Stanford-Binet Zeka Ölçeği, Wechsler Zeka Ölçekleri

Abbreviation/Symbol: HIS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)