hallucination - hallüsinasyon

uygun ya da ilgili bir dış uyarıcı olmaksızın ortaya çıkan, kişinin inandırıcı bulduğu gerçek-dışı algılar ya da sahte duyusal izlenimler. Hallüsinasyon beş duyunun her hangi birinde oluşabilir, ancak daha çok işitsel ya da görsel modalite hallüsinasyonlarına rastlanır. Bazı hallüsinasyon türleri: a. birbiriyle konuşan/tartışan sesler genellikle kişinin kendisi hakkında bir tarafın olumlu, diğer tarafın olumsuz şeyler söylediği konuşma ve tartışmalar; b. düşüncelerin duyulabilmesi düşüncelerinin söylendiğini, yankılandığını işitme; c. yorum yapan sesler kişinin davranışları ya da düşünceleri hakkında çoğunlukla alaycı ve  eleştirel yorum yapan sesler işitmesi; d. somatik hallüsinasyonlar kişinin bedeninden gerçek olmayan duyumlar alması; e. ekstrakampin hallüsinasyonlar duyusal alanda bulunmayan nesneleri algılama; f. hallüsinozis kronik alkol kötüye kullanımı sırasında ve bilincin açık olduğu sırada ortaya çıkan, çok uzun süreli, çoğunlukla işitsel modalitede oluşan  hallüsinasyonlar. Genelde bir ruhsal bozukluğun, örneğin şizofreni, belirtisidir. Ancak madde kullanımı veya nörolojik bozukluklardan da kaynaklanabilir. karşılaştırınız: delüzyon, yanılsama

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)