Gordon Diagnostic System-III - Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi
Gordon Diagnostic System-III - Gordon Bilgisayarlı Tanılama...

GORDON TANILAMA SİSTEMİ’nin bilgisayar uygulaması. Özelde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tanılamada kullanılır. Stimulan kullananların izlenmesinde, beyin sarsıntısı sonrasında, kapalı kafa travmasında, nörotoksitise, frajil X sendromu, Alzheimer tipi demansta kullanılır. Bilgisayar oyunu yapısındaki sistem okul öncesi ve yetişkinler için ayrı ayrı geliştirilmiştir. Görevleri standart vijilans, standart dikkat dağılması, gecikme, okul öncesi gecikme, okul öncesi vijilans-0 ve 1, vijilans 3/5, yetişkin vijilans, yetişkin dikkat dağılması, işitsel vijilans, işitsel bozucu etkidir. Tıpta kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. [Orijinal teknolojiyi geliştiren/aktaran: Gordon System (2011)] bakınız: Conners Derecelendirme Ölçeği-3, Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği, Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri karşılaştırınız: Gordon Tanılama Sistemi

Abbreviation/Symbol: GDS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992