GABA-B receptor - GABA-B reseptörü
GABA-B receptor - GABA-B reseptörü

GAMMA-AMİNOBUTİRİK ASİT nörotransmitterine bağlanan iki temel reseptör proteinden biri. Diğeri GABA-A reseptörüdür. GABA-B reseptörleri, beyinde GABA-A reseptörlerine kıyasla daha az bulunur. Nispeten daha uzun süreli nöronal inhibisyona yol açar. bakınız: nörotransmitter karşılaştırınız: GABA-A reseptörü

Alan Adı:
  • Nörobilim
2887