feeling - his
feeling - his

kişiye-özel, biyografik deneyim. a. hisler öznel ve değerlendiricidir, deneyimlerle oluşur ve etiketlendiricidir, onlara yol açan duyum, algı, düşünce ve imgelerden bağımsızdır. b. uzun-süreli tutumlar niteliğinde olup zihin ve bedenin uzun süredeki varkalımını garantiye alır. Olacağı tahmin edilen tehlikeye karşı kişiyi uyarır ve uygun tepkiyi yapma yönünde hazırlarlar. c. his, DUYGULANIM ve DUYGU arasındaki bağdır. Hisler, tamamen zihinsel olmalarıyla duygulardan ayrılır. Duygular, dünya ile temas halinde olmaları bakımından his ve duygulanımdan ayrılır. d. deneyimlenen herhangi bir duyum, özellikle dokunma ya da sıcaklıkla ilgili olan.

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2952