explicit memory - açık bellek
explicit memory - açık bellek

içerdiği bilgilere bilinçli olarak ulaşılabilen UZUN-SÜRELİ BELLEK türü. Dünya hakkındaki bilgileri (ANLAMSAL BELLEK) ve belirli bir zaman ve yerle ilişkili kişisel deneyimleri (ANISAL BELLEK) içerir. bakınız: bildirilebilen bellek karşılaştırınız: örtük bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992