experimental treatment - deneysel muamele

deneyde yer alan katılımcılara (sağlıklı insan, vaka, denek), DENEYSEL DESEN uyarınca atanmış oldukları DENEY KOŞULU’nun uygulanması. Bu uygulamanın şiddeti ve zamanlaması deneycinin kontrolü altındadır. bakınız: deneysel değişimleme

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)