experimental manipulation - deneysel değişimleme

bağımsız değişken düzeylerinin, bu düzeylere atanan gruplara (DENEKLER-ARASI DESEN) ya da aynı katılımcı grubuna (DENEK-İÇİ DESEN) uygulanması. Bu uygulamanın şiddeti ve zamanlaması deneyimcinin kontrolü altındadır. bakınız: bağımsız değişken , deney

Alan Adı:
  • Yöntembilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)