experimental condition - deney koşulu / deneysel koşul

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ya da düzeylerini ifade eder. Örnekler: Kaçınma koşullaması deneyinde, kullanılan elektrik şokunun düşük, orta ve yüksek düzeyleri; ipucuyla öğrenme deneyinde, ipucunun verildiği deney grubu ve verilmediği kontrol grubu. bakınız: deneysel değişimleme

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)