epiphenomenalism - epifenomenalizm

ZİHİN-BEDEN (beyin) sorunu bakımından DÜALİZM yanlısı olan bu sava göre, zihinsel süreçler bedensel süreçlerin bir yan ürünüdür. Bu görüş açısı, bilişsel nörobilim alanının etkinlik kazanmasına kadar olan dönemde, genelde biyoloji bilimlerinin (örn., tıp) savunduğu görüşlerden biri olmuştur. bakınız: epifenomen karşılaştırınız: çift yön kuramı, özdeşlik kuramı, psikofizik etkileşimcilik, psikofizik paralelcilik

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)