dysthymic disorder - distimik bozukluk
dysthymic disorder - distimik bozukluk

kronik olarak çökkün duygudurumu. bakınız: çöküntü

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
2952