dualism - düalizm / ikicilik

zihin-beyin sorunu bakımından, ortada iki varlığın olduğunu öne süren savlar grubu. karşılaştırınız: çift yön kuramı, epifenomenalizm, monizm, özdeşlik kuramı, psikofizik etkileşimcilik, psikofizik paralelcilik

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)