double aspect theory - çift yön kuramı

zihin-beden (beyin) sorunu bakımından DÜALİZM yanlısı olan bu sava göre insanlar iki görünümden oluşur. Madeni para bir bütünlüktür; ancak paranın bir tarafına bakıldığında yazı görülür, diğer tarafına bakıldığında tura görülür. Aynı şekilde, bir bütünlük olan insana dışarıdan bakan kişi onun bedenini görür, kişi kendisine baktığında kendi zihnini, kendi içsel süreçlerini görür. karşılaştırınız: özdeşlik kuramı

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)