dopamine - dopamin
dopamine - dopamin

KATEKOLAMİN grubundan bir  NÖROTRANSMİTTER. Tirozinden sentezlenir. Önce norepinefrin daha sonra da epinefrin oluşturmak için metabolize edilebilir. Dopaminerjik nöronların yoğun olarak bulunduğu yer, ortabeyin ventral tegmental alanıdır (VTA). Dopamin, VTA’dan limbik bölgeye mezolimbik trakt, kortekse mezokortikal yolak ve bazal gangliyaya (özelde substantia nigra) nigrostriatal yolak üzerinden ulaşır. Bu dağılımı ile, dopamin, ödülle güdülenen amaca yönelik davranışlarda, duygusal davranışlarda, hereketlerin koordinasyonunda rol oynar. Buna göre, örneğin, substantia nigra hasarında kas gerginliği ve titreme (Parkinson hastalığında olduğu gibi) ortaya çıkar. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar, etkilerini, dopaminerjik aktiviteyi bloke etmek suretiyle gösterir. bakınız: dopamin hipotezi

Abbreviation: DA
Kısaltma: DA
Alan Adı: Nörobilim
2688