disinhibition - disinhibisyon / kısıtlamasız

serebral korteksin icra ettiği kontrolün azalması ya da kaybolması. Bu durumda duygular ya da eylemler kontrol edilemez ya da dizginlenemez. Örnek: Alkol alımın ilk etkileri arasında disinhibisyon vardır. Kişi normalde söyleyemeyeceği şeyleri rahatlıkla söyler veya normalde yapmayacağı davranışlar yapar. Ancak alınan alkol miktarı arttıkça, disinhibisyonun yerini inhibisyon alır.

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)