Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 - DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 - DSM...

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan ve 2013 yılında yayımlanan revize baskı. Bu başvuru kitabında, psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar sınıflandırılmakta, kodlanmakta, tanı kriterleri sunulmaktadır. Her bir bozukluğun  tanı kriterleri, temel özellikleri, bozukluk ile ilişkili klinik bilgiler ve tanıya yönelik ayırıcı değerlendirmeleri verilmektedir. DSM-IV-TR’ den farklı olarak bazı tanı gruplarının adları değiştirilmiş, bazı yeni tanı grupları ve tanı kriterleri eklenmiş, bazıları çıkarılmıştır. Büyük ölçüde Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (9. baskı, 1978 ve 10. Baskı, 1992) model alınarak oluşturulmuştur. Ancak ona göre daha ayrıntılıdır ve güncel değişiklikleri de içerir. DSM-IV TR’deki EKSEN’lerin kullanıldığı kodlama sistemi kaldırılmıştır. bakınız: Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı- IV TR

Abbreviation/Symbol: DSM-5
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
2992