declarative memory - bildirilebilen bellek / bildirilen bellek / bildirimsel bellek
declarative memory - bildirilebilen bellek /...

istendiğinde bilinçli olarak hatırlanabilen ve bildirilebilen bellek. Bir diğer adı AÇIK BELLEK'tir. Bildirilebilen belleğin ANISAL BELLEK ve ANLAMSAL BELLEK türleri vardır. karşılaştırınız: bildirilemeyen bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992