declarative memory - bildirilebilen bellek

istendiğinde bilinçli olarak hatırlanabilen ve bildirilebilen bellek. Bir diğer adı AÇIK BELLEK'tir. Bildirilebilen belleğin ANISAL BELLEK ve ANLAMSAL BELLEK türleri vardır. karşılaştırınız: bildirilemeyen bellek

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)