cross-modal matching - modaliteler-arası eşleme

farklı duyusal modaliteleri bir özellik bakımından eşleştirme. Örnek: Bir duyuma (örn., görme) ilişkin özelliği (ışık şiddeti), bir başka duyuma (örn., işitme) ilişkin özellikle (ses yüksekliği) eşleştirme.

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)