counter-transference - karşı-aktarım

psikanaliz sırasında, psikanalistin, geçmiş nesne ilişkilerini bilinçdışı bir şekilde analizana aktarması ve geçmiş deneyimlerini tekrarlaması. Analistin psikolojik gereksinim ve çatışmalarından kaynaklanan duygu ve düşüncelerini terapi sürecinde doğrudan ifade etmesi söz konusu değildir. Ancak bunlar terapi sürecinde analistin yaptığı davranışlarda, karşı-aktarım olarak ortaya çıkabilmektedir. Karşı-aktarımda, analist, analizana ve onun AKTARIM’ına bilinçdışı tepkide bulunur. Aslen psikanalize özgü olan bu süreç giderek psikodinamik psikoterapinin diğer şekillerinde ve diğer terapilerde de kullanılmaya başlanmıştır. Klasik psikanalizde, karşı-aktarım, psikanalistin analizanı anlamasında bir engel olarak kabul edilirdi. Ancak bazı modern analist ve terapistler karşı-aktarımın analizanın diğer kişiler üzerindeki etkisini gösterdiğinden hareketle, onun bir içgörü kaynağı olarak kullanılabileceğini düşünür. bakınız: psikanaliz

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Psikanaliz, Klinik Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)